Tin tức

Cuộc điện thoại lúc 3h sáng làm chấn động thủ đô Đan Mạch
  • 12 Tháng 4, 2018
Cuộc điện thoại lúc 3h sáng làm chấn động thủ đô Đan Mạch

“Nếu bạn thực sự muốn làm một điều gì đó, bạn nhất định sẽ tìm ra cách. Ngược lại, nếu bạn muốn từ bỏ một điều gì đó, bạn sẽ tìm...